Terug naar home

Home
Participanten
Zoek
Over ons
English version
Participanten


Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname

De Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname bestaande uit de Centrale Bibliotheek (CB) en de Medische Bibliotheek (MB) is verantwoordelijk voor de informatievoorziening ten behoeve van de studenten, docenten en onderzoekers van de Faculteit der Medische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen en de Faculteit der Technologische Wetenschappen.

Missie
De Bibliotheek UvS levert een up-to-date bijdrage aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening m.b.t. de wetenschappelijke informatievoorziening in Suriname.

Visie
De Universiteitsbibliotheek biedt informatiediensten aan ter ondersteuning én bevordering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Suriname.

Collectie
Naast een algemene collectie, die is afgestemd op de vakgebieden van de drie faculteiten heeft de UB een collectie documenten over Suriname (publicaties over Suriname, en werken die in Suriname gepubliceerd zijn).

Suriname is lid van diverse regionale en internationale organisaties, die informatieorganen hebben.
De UB heeft voor ons land de status van Depository Library t.w.:

 • United Nations Depository Library
 • FAO Depository Library
 • UNESCO Depository Library
 • OAS Depository Library

Deze status houdt in dat documenten van deze organisaties zijn opgenomen in de collectie van de UB.

Dienstverlening
De dienstverlening van de Universiteitsbibliotheek behelst:

 • Ter beschikking stellen van wetenschappelijke literatuur
  - Uitlening
  - Uitleen ter plaatse
 • Studeergelegenheid
 • Informatiebemiddeling (literatuuraanvragen, die door de medewerkers worden  afgehandeld (info.adekbib@uvs.edu)
 • Computergebruik
 • Kopieerfaciliteiten
 • Interbibliothecair leenverkeer (IBL) (publicaties uit bibliotheken in binnen- of 
  buitenland te lenen)

Lidmaatschap
Gebruikers (anders dan de doelgroep) betalen per collegejaar contributie (SRD 25).

Netwerken
De UB is de nationale coördinator van verschillende internationale en regionale netwerken en participeert ook als zodanig:

 • SIDALC (Agricultural Information and Documentation System for America)  www.sidalc.net database m.b.t. agrarische data
 • PDBA (Political database of the Americas) www.georgetown.edu/pdba database m.b.t. politiek-bestuurlijke informatie
 • SANITAS (…….) www informatie over organisaties op het gebied van gezondheid
 • BIREME (Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information) database op medisch gebied

Vakorganisatie
ACURIL (Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries) is de regionale organisatie van informatieprofessionals (www……
Naast de UB is ook de Bibliotheek van de Centrale Bank van Suriname lid van ACURIL.
Suriname is tot 2008 vertegenwoordigd in het ACURIL Bestuur.

Openingstijden
Centrale Bibliotheek:
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 – 21.00 uur
Zaterdag van 07.30 – 14.00 uur

Medische Bibliotheek:
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 - 22.00 uur
Zaterdag van 07.30- 12.00 uur

Contactinformatie
Mw. drs. Jane W.F. Smith, Directeur Bibliotheek
Centrale Bibliotheek
Universiteitscomplex, gebouw I
Tel.: (597) 465558 tst. 265 of (597) 464547 
Fax: (597) 434211
E-mail: adekbib@uvs.edu / j.smith@uvs.edu

Medische Bibliotheek
Gebouw MWI, Kernkampweg 5
Tel.: (597) 442215 / 441007
Fax: (597) 442215
E-mail: medbib@sr.net

Terug naar overzicht

Home | Participanten | Zoek | Over onsTerug naar boven