Mobirise

Over ons

De nationale informatie in Suriname is vanwege het ontbreken van een nationale bibliotheek, gelokaliseerd in verschillende informatie-instellingen. De literatuur is daardoor niet altijd voor het grote publiek toegankelijk.

De Stichting Nationale Database Suriname (NDS) heeft als doel het centraliseren en optimaliseren van alle bibliografische informatie van en over Suriname, teneinde deze informatie toegankelijk te maken voor een breder publiek. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van educatieve, informatieve en recreatieve activiteiten en het onderhouden van contacten met relevante instituten.

Het Stichtingsbestuur bestond uit:
• Stella M.L. Pollack-Leeflang (voorzitter)
• Hilde Neus-van der Putten (secretaris),
• Olga Jannasch-van ’t Noordende (penningmeester),
• Jane W.F. Smith (lid) en
• Jerry Egger (lid)

Activiteiten
De eerste activiteit van de Stichting was het organiseren van de MBO opleiding tot bibliotheek-assistent van 2009-2010.
In september 2010 behaalden 27 personen het Diploma MBO Bibliotheek-assistent.

De Stichting was de gastvrouw van de oprichtingsvergadering van de Dutch Caribbean Libraries (DCL)/het IV Seminar van de DCL dat van 15 – 17 maart 2012 in Paramaribo werd gehouden.

De Stichting NDS organiseerde in 2012 de proclamatie meeting van de Dutch Caribbean Libraries Association (DCLA). Bibliotheekkader van alle Nederlandstalige Caribishe gebieden committeerden zich bij te dragen aan het centraal toegankelijk maken van het cultureel erfgoed van de Dutch Caribbean

ACURIL (Associatie van Caribische University, onderzoek en Institutional Libraries) is de regionale bibliotheek vereniging en in het kalenderjaar 2014-2015 lag het voorzitterschap bij Suriname. De Stichting NDS organiseerde de 45e ACURIL conferentie in 2015.

De Opleiding Informatiespecialist werd in 2014 georganiseerd. Deze opleiding, gesponsord door een twinning project Suriname-Nederland, werd in samenwerking met de GO Opleidingen, School voor Informatietechnologie ( Nederland) uitgevoerd. In 2015 behaalden 14 personen uit verschillende bibliotheken het Diploma Information Specialist (HBO-niveau).

Het huidig bestuur (2019):
• Jane W.F. Smith (voorzitter)
• Hilde Neus-van der Putten (secretaris),
• Olga Jannasch-van ’t Noordende (penningmeester)
• Stella M.L. Pollack-Leeflang (lid)
• Jerry Egger (lid)
• Tanya Sitaram (lid)
E-mail van het bestuur: ndsnew2019@gmail.com

Om het gebrek aan bibliotheekkader op strategisch niveau op te lossen werd in november 2019 de Bibliotheekschool Suriname opgericht. In samenwerking met GO opleidingen en gesponsord door Stichting GO Fonds (Nederland) werden twee opleidingen voorbereid. Het doel van beide opleidingen was het opleiden van bibliotheekkader; de opleiding bibliotheekmanagers met als doel managers voor alle bibliotheektypen en de opleiding bibliotheek-assistent met als doel bibliotheekkader voor bibliotheek-technische activiteiten.

De Stichting NDS draagt zorg voor het in stand houden van de online catalogus van het Surinaams cultureel erfgoed, dat beschikbaar is op de NDS website. De bibliotheken in Suriname zorgen voor het aanvullen van de online catalogus door de aanwezige Suriname documenten in hun bibliotheken toe te voegen. 

© Copyright 2022 National Library Suriname - All Rights Reserved